IT4Innovations národní superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i průmyslu nejmodernější technologie a služby v oblasti vysoce výkonných výpočtů, numerických simulací, datových analýz, umělé inteligence, vývoje materiálů a modelování v nanotechnologiích. V současné době provozujeme čtyři superpočítače: Anselm, Salomon, Barbora a specializovaný systém DGX-2. IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Více na www.it4i.cz. Do Laboratoře modelování pro nanotechnologie (dále jen „Laboratoře“) hledáme zaměstnance na pozici:

VEDOUCÍ VÝZKUMNÉ LABORATOŘE

Náplň pracovní činnosti:

 • vedení Laboratoře, odpovědnost za její činnost a rozvoj,
 • přímé řízení týmů výzkumných pracovníků řešících dané výzkumné úkoly v rámci Laboratoře,
 • stanovení ročního plánu VaV činnosti v souladu s odborným zaměřením Laboratoře, řešenými projekty a Plánem realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti ústavu IT4Innovations a zodpovědnost za jeho plnění,
 • definování dílčích výzkumných týmů a jejich aktivit a určování nových směrů výzkumu a vývoje Laboratoře, a to včetně zabezpečení koordinace a návaznosti na činnosti ostatních laboratoří,
 • aktivní vyhledávání dotačních příležitostí na podporu výzkumných aktivit Laboratoře (např. smluvní výzkum, projekty výzkumu a vývoje, kolaborativní výzkum a další), 
 • odpovědnost za finanční zabezpečení a udržitelnost svěřené Laboratoře,
 • prezentování výsledků VaV činnosti Laboratoře pro odbornou i širokou veřejnost,
 • zajišťování personálního obsazení Laboratoře a profesního růstu zaměstnanců.

Požadovaný vědecký profil:

 • VŠ vzdělání – výzkumný nebo akademický pracovník s více než desetiletou praxí v oblasti zaměření Laboratoře (vývoj nových materiálů, nano- a magnetooptika, difraktivní optika, vývoj speciálních povrchů materiálů, modelování a návrh nanokompozitů a technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur),
 • vůdčí vědecká osobnost, která se významně podílí na rozvoji daného oboru v mezinárodním měřítku,
 • zkušenost s řešením a koordinací dlouhodobějších výzkumných úkolů (projektů výzkumu a vývoje, kolaborativního výzkumu nebo smluvního výzkumu),
 • minimální dosažená vědecká hodnost Ph.D. (nebo ekvivalent), výhodou vědeckopedagogická hodnost docent nebo profesor,
 • pravidelná publikace vědeckých prací v prestižních recenzovaných časopisech,
 • zvané příspěvky na domácích i mezinárodních vědeckých konferencích,
 • člen vědeckých a redakčních rad, vědeckých výborů konferencí a odborných mezinárodních společností.

Požadovaný manažerský profil:

 • min. 5 let praxe s řízením týmů složených z vědeckých pracovníků,
 • výborné manažerské a organizační schopnosti a dovednosti,
 • vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu,
 • zkušenost s administrativou dotačních programů a projektů,
 • výborná znalost AJ (slovem i písmem), znalost dalšího jazyka výhodou,
 • obchodně-analytické uvažování,
 • flexibilita a kreativní přístup k řešení problémů,
 • výborné komunikační a prezentační schopnosti.

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a kreativní práci v perspektivní oblasti,
 • možnost práce v mezinárodně prestižní organizaci,
 • moderní pracovní prostředí a zázemí špičkové výzkumné infrastruktury,
 • nadstandardní finanční ohodnocení,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova,
 • 6 týdnů dovolené,
 • možnost závodního stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění.

Termín nástupu:

 • 1. 3. 2021 nebo dle dohody.

Typ práce:

 • plný pracovní úvazek, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou.

 

Přihlášky doložené motivačním dopisem a životopisem zasílejte do 7. 2. 2020 na emailovou adresu: petra.brozova@vsb.cz, do předmětu emailové zprávy uvádějte prosím „VŘ na pozici Vedoucí výzkumné laboratoře pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie“.