Hlavní řešitel: Robert Vácha
Projekt: Molecular transport across phospholipid membrane
Alokace: 1200000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Yanjun Gu
Projekt: Fast magnetic field reconnection in relativistic laser-plasma
Alokace: 835000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lubomir Kovacik
Projekt: Structural analysis of two human mitochondrial enzymes
Alokace: 600000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiri Pittner
Projekt: A quantum Monte Carlo FCI benchmark for advanced electron correlation methods
Alokace: 4500000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Stepan Sklenak
Projekt: Periodic DFT studies of zeolite based catalysts
Alokace: 3000000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Rudolf Jalovecky
Projekt: Human Factor
Alokace: 1000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Benjamin Irving
Projekt: COmputer-aided Design oF materIalS based on transition metal dicHalcogenides for tribological applications (CODFISH)
Alokace: 2500000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Antonio Cammarata
Projekt: Atomic-scale Design of Optically Active Nanostructured Amorphous Silica (OPTOSILICA)
Alokace: 500000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Tomáš Brandejský
Projekt: Random number generators influence onto Evolutionary Algorithms behaviors
Alokace: 1800000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Mojmír Šob
Projekt: Quantum-mechanical and atomistic simulations of advanced materials
Alokace: 5000000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiri Jaros
Projekt: Large scale ultrasound simulations using the k-Wave toolbox
Alokace: 1200000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Stanislav Kozmon
Projekt: Reaction Mechanisms Of Bacterial Glycosyltransferases Using Car-Parrinello Ab Initio Molecular Dynamics, Metadynamics And String Method
Alokace: 1530000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Miroslav Urbanek
Projekt: Time-evolution in two-dimensional optical lattices II
Alokace: 800000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Pšikal
Projekt: Multidimensional simulations of enhanced laser-driven ion acceleration in nanostructured targets
Alokace: 700000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Sistek
Projekt: Multilevel Domain Decomposition Solvers for Incompressible Flows
Alokace: 1000000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Benda
Projekt: Kvantové srážky elektronů s atomárním vodíkem
Alokace: 1000000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Ondracka
Projekt: Ab initio study of core electron binding energy shifts in amorphous Ti1–nSinO2 materials
Alokace: 199200 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lubica Valentova
Projekt: 3D seismic tomography of the Czech Republic crust
Alokace: 300000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Miroslav Pospíšil
Projekt: Research of the large cadmium sulphide nanoparticles and their interactions
Alokace: 5000000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiri Klimes
Projekt: Reference adsorption energies
Alokace: 850000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Frantisek Dinnbier
Projekt: Probing geometry of infrared shells
Alokace: 500000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marek Capek
Projekt: Simulation of clotting coupled with blood flow
Alokace: 250000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Dominik Legut
Projekt: The spectroscopy of the magnetization in graphene induced by metallic substrates
Alokace: 15000000 jádrohodin

 

20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
Služba na podporu výzkumu a vývoje
IT4Innovations představuje službu na podporu výzkumu a vývoje, kterou poskytuje v rámci mezinárodního H2020 projektu […]
Záruční podpora Anselm ze strany dodavatele
končí 18. května 2020
18. května to bude sedm let, co byl náš první superpočítač Anselm uveden do provozu. […]
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Všechny aktuality