Alokační komise konstatovala velmi dobrou vědeckou a technickou úroveň hodnocených žádostí a rozdělila celkově 55 555 000 jádrohodin výpočetní kapacity. Rozdíl oproti pro veřejnou grantovou soutěž vyhrazené kapacitě byl vykompenzován rezervami ředitelství IT4Innovations a zdroji systému Anselm.
Žádosti uchazečů o alokaci nad 300 000 jádro hodin byly podrobeny hodnocení dvěma nezávislými hodnotiteli, což se dotklo 32 z 50ti žádostí. Komise rozhodla na základě následujících hodnotících kritérií: vědecká excelence, výpočetní připravenost a společenská užitečnost. Váhou 50 % přihlédla také k výsledkům žadatelů, kteří již v minulosti superpočítačové služby IT4Innovations využili, zejména k počtu předchozích žádostí, počtu registrovaných publikačních výstupů navazujících na tyto projekty a k míře efektivity využití výpočetních zdrojů (viz povinnosti uživatele: http://www.it4i.cz/jak-ziskat-vypocetni-cas/povinnosti-uzivatele/ ). Alokační komise v 10. kole Veřejné grantové soutěže IT4Innovations rozdělila výpočetní zdroje takto: Hlavní řešitel: Klára Kalousová
Projekt: Transfer of heat and liquids through the high-pressure ice layer of Titan and Ganymede
Alokace: 150 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Michael Komm
Projekt: Particle-in-cell simulations of heat flux distribution at plasma-facing components in support with experiments at WEST tokamak
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Cyril Van de Steen
Projekt: Molecular Dynamics, Rg2+/Rg collision
Alokace: 559 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: František Gallovič
Projekt: Dynamic source inversion of the 2016 Amatrice earthquakes
Alokace: 150 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Rafael Doležal
Projekt: Computational research of superoxide dismutase 1 and its modulators by CADD approaches to reveal potential drug candidates for amyotrophic lateral sclerosis treatment
Alokace: 1 269 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Rudolf Jalovecký
Projekt: Human Factor
Alokace: 5 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Pšikal
Projekt: Multidimensional simulations of laser-driven proton acceleration from cryogenic thin solid-hydrogen foils
Alokace: 818 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marek Lampart
Projekt: Double-pendulum with side bands
Alokace: 50 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martina Žáková
Projekt: Multidimensional simulations of advanced target designs with the aim of improving parameters of laser-accelerated particle beams
Alokace: 567 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Petr Strakoš
Projekt: Visualization of real motion of human body with utilization of motion capture technology
Alokace: 30 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiří Klimeš
Projekt: Accurate adsorption energies
Alokace: 1 362 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Ondřej Souček
Projekt: Tidally induced deformation of planetary ice shells – effect of presence of fissures and of variable shell thickness II
Alokace: 200 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Velímský
Projekt: Ocean flows and their magnetic signatures on regional scales
Alokace: 200 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Mauricio Maldonado
Projekt: Redox properties of metalloenzymes and biomimetic catalysts
Alokace: 1 000 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Tomáš Brzobohatý
Projekt: ESPRESO FEM – Heat Transfer Module
Alokace: 2 425 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Daniel Bonhenry
Projekt: Investigation of Ca2+ permeation in the Orai1 channel
Alokace: 366 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Michal Podhorányi
Projekt: PaReTran
Alokace: 200 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Vladimír Fuka
Projekt: LES of turbulent structures over rough surfaces
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Drchal
Projekt: Fully Data-Driven Scheduler for Activity-Based Models
Alokace: 75 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marie Běhounková
Projekt: Convection in the mantle of Europa
Alokace: 100 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Mojmír Šob
Projekt: Thermodynamic stability and elastic properties of Fe-Al-based superalloys
Alokace: 5 187 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lumír Kojecký
Projekt: Similarity Between Parallel Bio-Inspired Algorithms and Swarm based systems
Alokace: 646 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lubomír Rulíšek
Projekt: Quantum Chemical Fundamentals of Protein Folding: Exploring Conformational Space of Short Peptides by Advanced Quantum Chemical and Solvation Methods
Alokace: 3 155 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marek Čapek
Projekt: Simulation of clotting coupled with blood flow
Alokace: 356 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jana Jablonská
Projekt: Research in the area of modeling of flow cavitation
Alokace: 250 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Jungwirth
Projekt: Effects of neurotransmitters on the insulin T to R conformational transformation
Alokace: 2 334 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Stanislav Paláček
Projekt: Dynamics – MULTIDYN 3.0
Alokace: 657 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Ondrej Gutten
Projekt: Database of metal-ligand complexes as models for metal-protein interactions
Alokace: 1 730 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Plevka
Projekt: Structural studies of human and animal viruses with economic impact
Alokace: 780 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Yanjun Gu
Projekt: The effects of external magnetic fields in Inertial Confinement Fusion
Alokace: 1 070 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiří Jaroš
Projekt: Experimental validation of computational models of ultrasound propagation in biologically relevant heterogeneous media under nonlinear conditions.
Alokace: 2 678 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Aleš Prachař
Projekt: AGUST
Alokace: 250 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martin Zelený
Projekt: Computer modeling of martensitic transformations in Ni-Mn-Ga system
Alokace: 1 468 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Hobza
Projekt: IN SILICO DRUG DESIGN
Alokace: 7 425 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martin Mrovec
Projekt: Tensor-methods based electronic structure calculations
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Heyda
Projekt: From single chain collapse to phase separation
Alokace: 1 080 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lukáš Vojáček
Projekt: Scalability of Parallel Artificial Neural Networks VI
Alokace: 122 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Radek Marek
Projekt: Calculation of Binding Affinities of Macromolecular Drug Carriers
Alokace: 370 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Husa
Projekt: Design of Cryptographically Sound Boolean Functions Using Linear Genetic Programming
Alokace: 50 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Stanislav Kozmon
Projekt: Study of the substrate modifications influence on enzyme reaction mechanism by QM/MM calculations.
Alokace: 1 153 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Paolo Toccaceli
Projekt: Conformal and Probabilistic Prediction At Scale
Alokace: 215 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jana Pavlíková Přecechtělová
Projekt: Combining molecular dynamics with fragmentation techniques to calculate NMR chemical shifts in intrinsically disordered proteins
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martin Hanek
Projekt: Multilevel Domain Decomposition Solvers for Incompressible Flows
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Dominik Legut
Projekt: Calculations of electron density and electric quadrupole tensors in novel superconductors
Alokace: 11 069 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jaroslav Hron
Projekt: Patient specific geometry flow simulation
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Husa
Projekt: Exploration of Various Crossover Operators in Cartesian Genetic Programming
Alokace: 15 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Aleš Vítek
Projekt: Classical and quantum Monte Carlo simulations
Alokace: 330 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Petr Slavíček
Projekt: Real-time electron and nuclear dynamics of ionized hydrogen bonded systems
Alokace: 713 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: František Karlický
Projekt: Electronic and optical properties of low-dimensional semiconductors and insulators
Alokace: 696 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Miroslav Urbánek
Projekt: Many-body localization in two-dimensional optical lattices
Alokace: 430 000 jádrohodin

 

Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality