Zveme vás na 3. Výroční konferenci IT4Innovations

V úterý 21. října se bude konat třetí výroční konference Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Zástupci výzkumných programů a projektových partnerů na ní představí své výsledky a hlavní směry svého bádání.

Konference se uskuteční v přednáškovém sále NA2 na Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 9 do 18 hodin.

Program konference