Pozvánka na HPC Users’ Access Workshop

Zveme Vás na Workshop pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám Národního superpočítačového centra IT4Innovations, PRACE, CERIT-SC a CESNETu. Termín: pátek 29.11.2013 od 10:00 hodin. Místo konání: VŠB – TU Ostrava, budova podnikatelského inkubátoru, místnost 332 Přednášející: Vít Vondrák, Ondřej Jakl, Branislav Jansík (IT4Innovations) a Luděk Matyska (CERIT-SC) Jazyk: čeština Kapacita: 30 posluchačů Registrace do 25.11. 2013 nebo do naplnění kapacity: http://prace.it4i.cz/hpc-users-access-workshop Bližší informace: http://prace.it4i.cz/hpc-users-access-workshop Program kurzu k vytištění
Program: 10:00 – 10:45 doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.: Informace o PRACE – aktuální a připravované výzvy PRACE a IT4I 10:45 – 11:30 RNDr. Ondřej Jakl, CSc.: Vzdělávací aktivity PRACE a IT4I 11:30 – 12:00 Přestávka na kávu 12:00 – 12:30 prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.: CERIT-SC: Prostředí pro experimenty in silico 12:30 – 13:00 RNDr. David Antoš, Ph.D.: Datová úložiště CESNET 13:00 -14:00 Oběd 14:00 -15:30 Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.: Praktický úvod do superpočítače Anselm 15:30 – 16:00 Přestávka na kávu 16:00 – 17:00 Ing. Lubomír Říha, Ph.D.: Úvod do využití akcelerovaných uzlů na Anselmu