NANO Ostrava

Pro všechny zájemce o nanomateriály a nanotechnologie z řad výzkumníků, studentů, ale i průmyslu pořádá Centrum nanotechnologií a IT4Innovations ve spolupráci s Ústavem geoniky Akademie věd ČR každé dva roky mezinárodní symposium NANO Ostrava. To příští se bude konat od 17. do 20. června 2013 v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na programu budou přednášky na téma přípravy, charakterizace a vlastností nanomateriálů, nanotechnologií pro životní prostředí, nových objevů, možností dalšího vzdělávání a komercializace v oblasti nanotechnologií a další. Registrace