Více o možnosti získat cenově zvýhodněnou službu a přístup
k superpočítači (HPC) IT4Innovations

Co je to digitální inovační hub (DIH)

DIH

Digitální inovační hub (DIH) představuje podpůrný nástroj, který pomáhá firmám v růstu jejich konkurenceschopnosti formou zlepšování jejich business/výrobních procesů, produktů i služeb prostřednictvím digitálních technologií. DIHy fungují jako jednotná kontaktní místa (one-stop-shops), která usnadňují firmám digitalizovat jejich podnikání. Digitální inovační huby nabízejí přístup ke znalostem a technologiím, které nejsou firmám běžně dostupné. Jejich prostřednictvím mohou podniky s těmito digitálními inovacemi experimentovat, což značně zjednoduší rozhodování a následnou implementaci těchto technologií a know-how do podnikových struktur. Hlavními klienty DIHů jsou malé a střední podniky, dále pak organizace veřejné správy či zdravotnická zařízení, které díky zaváděným digitálním inovacím přispívají ke zkvalitňování života společnosti.

Proč propojení IT4Innovations a MSIC

Digitální inovační hub míří primárně na malé a střední podniky. Ty často na úvod potřebují vůbec zjistit, kde jsou jejich potřeby a příležitosti spojené s digitalizací. V tomto jim může pomoci tzv. digitální audit či podpora experta v závislosti na identifikované potřebě. V této oblasti rozvíjí svou specializaci právě MSIC. Bude však docházet k případům, kdy řešení firemní potřeby či příležitosti bude podmíněno využitím specifické expertízy související s použitím vysoce výkonných výpočtů, analýzy velkých dat či využitím umělé inteligence. K tomu právě slouží superpočítačové technologie IT4Innovations a odborníci, kteří pomohou s jejich nasazením. Propojením obou organizací tak vzniká potenciál pro synergický efekt plynoucí z doplňujících se know-how v souvisejícího s podporou digitalizace. DIH Ostrava nestaví na zelené louce. Již několik let je vedena jeho část, tj. ITI4nnovations, na seznamu digitálních inovačních hubů registrovaného na úrovni Evropské komise.
V následujícím období bude usilovat o statut Evropského digitálního inovačního hubu. V případě zájmu o další informace neváhejte nás kontaktovat na dihostrava@vsb.cz. Dotace na projekt „Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření“ je poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. smlouvy 08183/2019/RRC)
MSK-logo

Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality