Pokračující rychlý růst množství dat získávaných z různých zdrojů implikuje potřebu efektivních metod zpracování a získávání znalostí. Data je potřeba vhodně strukturovat a ukládat, efektivně v nich vyhledávat a analyzovat je za účelem získání znalostí, které bychom bez využití sofistikovaných metod a algoritmů nebyli schopni objevit.

V rámci našeho výzkumu se pro zpracování rozsáhlých kolekcí slabě strukturovaných dat, extrakci znalostí z dat nebo např. pro redukci dimenze pro vysocedimenzionální data zabýváme metodami inspirovanými živou přírodou.

Tyto metody (bioinspirované metody, metody softcomputingu, …) umožňují díky studiu přírodních jevů, procesů i teoretických modelů rozvíjet výpočetní systémy a algoritmy, které jsou schopny řešit složité problémy neřešitelné (nebo jen obtížně řešitelné) tradičními technikami.

Další součástí našeho výzkumu je oblast formálních metod s orientací na znalostní přístupy v oblasti tvorby softwarových systémů. Základními tématy této oblasti jsou zejména vývoj moderních metod pro efektivní tvorbu a verifikaci softwarových systémů, využití formálních metod pro specifikaci softwarového procesu a jeho efektivní řízení.

Biomedicínské aplikace při měření a zpracování velkoobjemových dat např.:
 • zpracování signálů, s primárním důrazem na signály biologického původu,
 • modelování a ověřování složitých procesů při plánování radioterapie.
Inteligentní sítě (Smart Grids):
 • udržitelný rozvoj – optimalizace zdrojů a aktivní management toku energií ve smart grids s důrazem na zvýšení pozitivního dopadu na životní prostředí a sociální úroveň populace,
 • optimalizace sofistikovaného řízení technologických celků na základě analýzy biologických procesů.
 • Masivně paralelní výpočty na různých technologických platformách.
Výstupy VP5 ke stažení:
 • Dynamický model distribuční soustavy ve smart regionu (chráněný SW)
 • Prediction of PV system production (chráněný SW)
 • Implementace masivně paralelních algoritmů pro indexování a vyhledávání XML dat:
  argexpr.vsb_.cz_.rar, KamadaKawai.zip
 • Implementace paralelního zpracování proudových dat ze senzorových sítí:
  SammonVizualizer3D.zip, StreamsBars.zip
 • Implementace paralelního zpracování dat biologických parametrů vypovídajících o stavu a životních funkcích člověka: VelvethMPI.zip
 • Implementace algoritmů Granular computing pro analýzu webu: GranularComputing.zip
 • Implementace masivně paralelních algoritmů pro analýzy proteinů: ProteinAlgorithms.zip

Z NAŠEHO PORTFOLIA

 

Vedoucí výzkumného programu
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Snášel

Zástupce vedoucího výzkumného programu
 • Ing. Jana Nowaková
 • doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Tajemník výzkumného programu
 • Ing. Jana Nowaková 

Publications:

IT4Innovations Newsletter Q2/2017
Tisková zpráva: Nejvýkonnější český superpočítač je stále
v první stovce
Přehled roku 2016
11. kolo Veřejné grantové soutěže
Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, […]
Exkurze v rámci Týdne zdraví (15/6/2017)
Exkurze v rámci Týdne zdraví 15. června v 15:30 a 16:30 Exkurze se uskuteční v […]
Všechny aktuality