Alokační komise konstatovala velmi dobrou vědeckou a technickou úroveň hodnocených žádostí a rozdělila celkově 55 555 000 jádrohodin výpočetní kapacity. Rozdíl oproti pro veřejnou grantovou soutěž vyhrazené kapacitě byl vykompenzován rezervami ředitelství IT4Innovations a zdroji systému Anselm.
Žádosti uchazečů o alokaci nad 300 000 jádro hodin byly podrobeny hodnocení dvěma nezávislými hodnotiteli, což se dotklo 32 z 50ti žádostí. Komise rozhodla na základě následujících hodnotících kritérií: vědecká excelence, výpočetní připravenost a společenská užitečnost. Váhou 50 % přihlédla také k výsledkům žadatelů, kteří již v minulosti superpočítačové služby IT4Innovations využili, zejména k počtu předchozích žádostí, počtu registrovaných publikačních výstupů navazujících na tyto projekty a k míře efektivity využití výpočetních zdrojů (viz povinnosti uživatele: http://www.it4i.cz/jak-ziskat-vypocetni-cas/povinnosti-uzivatele/ ). Alokační komise v 10. kole Veřejné grantové soutěže IT4Innovations rozdělila výpočetní zdroje takto: Hlavní řešitel: Klára Kalousová
Projekt: Transfer of heat and liquids through the high-pressure ice layer of Titan and Ganymede
Alokace: 150 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Michael Komm
Projekt: Particle-in-cell simulations of heat flux distribution at plasma-facing components in support with experiments at WEST tokamak
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Cyril Van de Steen
Projekt: Molecular Dynamics, Rg2+/Rg collision
Alokace: 559 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: František Gallovič
Projekt: Dynamic source inversion of the 2016 Amatrice earthquakes
Alokace: 150 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Rafael Doležal
Projekt: Computational research of superoxide dismutase 1 and its modulators by CADD approaches to reveal potential drug candidates for amyotrophic lateral sclerosis treatment
Alokace: 1 269 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Rudolf Jalovecký
Projekt: Human Factor
Alokace: 5 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Pšikal
Projekt: Multidimensional simulations of laser-driven proton acceleration from cryogenic thin solid-hydrogen foils
Alokace: 818 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marek Lampart
Projekt: Double-pendulum with side bands
Alokace: 50 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martina Žáková
Projekt: Multidimensional simulations of advanced target designs with the aim of improving parameters of laser-accelerated particle beams
Alokace: 567 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Petr Strakoš
Projekt: Visualization of real motion of human body with utilization of motion capture technology
Alokace: 30 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiří Klimeš
Projekt: Accurate adsorption energies
Alokace: 1 362 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Ondřej Souček
Projekt: Tidally induced deformation of planetary ice shells – effect of presence of fissures and of variable shell thickness II
Alokace: 200 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Velímský
Projekt: Ocean flows and their magnetic signatures on regional scales
Alokace: 200 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Mauricio Maldonado
Projekt: Redox properties of metalloenzymes and biomimetic catalysts
Alokace: 1 000 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Tomáš Brzobohatý
Projekt: ESPRESO FEM – Heat Transfer Module
Alokace: 2 425 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Daniel Bonhenry
Projekt: Investigation of Ca2+ permeation in the Orai1 channel
Alokace: 366 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Michal Podhorányi
Projekt: PaReTran
Alokace: 200 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Vladimír Fuka
Projekt: LES of turbulent structures over rough surfaces
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Drchal
Projekt: Fully Data-Driven Scheduler for Activity-Based Models
Alokace: 75 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marie Běhounková
Projekt: Convection in the mantle of Europa
Alokace: 100 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Mojmír Šob
Projekt: Thermodynamic stability and elastic properties of Fe-Al-based superalloys
Alokace: 5 187 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lumír Kojecký
Projekt: Similarity Between Parallel Bio-Inspired Algorithms and Swarm based systems
Alokace: 646 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lubomír Rulíšek
Projekt: Quantum Chemical Fundamentals of Protein Folding: Exploring Conformational Space of Short Peptides by Advanced Quantum Chemical and Solvation Methods
Alokace: 3 155 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Marek Čapek
Projekt: Simulation of clotting coupled with blood flow
Alokace: 356 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jana Jablonská
Projekt: Research in the area of modeling of flow cavitation
Alokace: 250 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Jungwirth
Projekt: Effects of neurotransmitters on the insulin T to R conformational transformation
Alokace: 2 334 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Stanislav Paláček
Projekt: Dynamics – MULTIDYN 3.0
Alokace: 657 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Ondrej Gutten
Projekt: Database of metal-ligand complexes as models for metal-protein interactions
Alokace: 1 730 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Plevka
Projekt: Structural studies of human and animal viruses with economic impact
Alokace: 780 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Yanjun Gu
Projekt: The effects of external magnetic fields in Inertial Confinement Fusion
Alokace: 1 070 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jiří Jaroš
Projekt: Experimental validation of computational models of ultrasound propagation in biologically relevant heterogeneous media under nonlinear conditions.
Alokace: 2 678 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Aleš Prachař
Projekt: AGUST
Alokace: 250 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martin Zelený
Projekt: Computer modeling of martensitic transformations in Ni-Mn-Ga system
Alokace: 1 468 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Pavel Hobza
Projekt: IN SILICO DRUG DESIGN
Alokace: 7 425 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martin Mrovec
Projekt: Tensor-methods based electronic structure calculations
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jan Heyda
Projekt: From single chain collapse to phase separation
Alokace: 1 080 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Lukáš Vojáček
Projekt: Scalability of Parallel Artificial Neural Networks VI
Alokace: 122 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Radek Marek
Projekt: Calculation of Binding Affinities of Macromolecular Drug Carriers
Alokace: 370 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Husa
Projekt: Design of Cryptographically Sound Boolean Functions Using Linear Genetic Programming
Alokace: 50 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Stanislav Kozmon
Projekt: Study of the substrate modifications influence on enzyme reaction mechanism by QM/MM calculations.
Alokace: 1 153 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Paolo Toccaceli
Projekt: Conformal and Probabilistic Prediction At Scale
Alokace: 215 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jana Pavlíková Přecechtělová
Projekt: Combining molecular dynamics with fragmentation techniques to calculate NMR chemical shifts in intrinsically disordered proteins
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Martin Hanek
Projekt: Multilevel Domain Decomposition Solvers for Incompressible Flows
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Dominik Legut
Projekt: Calculations of electron density and electric quadrupole tensors in novel superconductors
Alokace: 11 069 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jaroslav Hron
Projekt: Patient specific geometry flow simulation
Alokace: 300 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Jakub Husa
Projekt: Exploration of Various Crossover Operators in Cartesian Genetic Programming
Alokace: 15 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Aleš Vítek
Projekt: Classical and quantum Monte Carlo simulations
Alokace: 330 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Petr Slavíček
Projekt: Real-time electron and nuclear dynamics of ionized hydrogen bonded systems
Alokace: 713 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: František Karlický
Projekt: Electronic and optical properties of low-dimensional semiconductors and insulators
Alokace: 696 000 jádrohodin

 

Hlavní řešitel: Miroslav Urbánek
Projekt: Many-body localization in two-dimensional optical lattices
Alokace: 430 000 jádrohodin

 

Pozvánka na první regionální workshop InnoHPC, 22. února 2018, Linec
Výsledky 12. Veřejné grantové soutěže
Výsledky 12. Veřejné grantové soutěže
TETRAMAX nabízí financování inovativních technologických experimentů, žádosti přijímá do 28. února
TETRAMAX nabízí finanční podporu spolupráce malých a středních firem s akademickou sférou. První výzva na […]
Přihlášky na letní stáže PRACE Summer of HPC 2018
Studenti magisterského a doktorského studia se mohou přihlásit do programu PRACE Summer of HPC. Jedná […]
Pozvánka na kurz Intel Xeon Phi programming (22-23/02/2018)
Kdy: čtvrtek 22. února 2018 9.30 hod. – pátek 23. února 2018 16.30 hod. Kde: […]
Všechny aktuality