Všechny žádosti o výpočetní čas je třeba vkládat do OPEN access žádostí.
Momentálně probíhá 7th Open Access výzva.